1. závod Hanáckého žebříčku podzim
9. závod Jihomoravské ligy
8. závod Valašského žebříčku
3. závod Hanáckého žebříčku štafet

3.9. 2016, Protivanov

Pokyny

Společná ustanovení

Datum:Sobota 3. září 2016
Pořadatel:TJ Sokol Plumlov
Centrum:Protivanov, louka (N 49°28'31.601'', E 16°48'57.096'') - http://www.mapy.cz. Bude vyhrazeno místo pro oddílové tunely.
Ražení:Elektronické – SPORTIdent.
Parkování:Mokrá varianta
Parkování na louce dle pokynů pořadatelů, vzdálenost od centra 500 metrů. Do centra vedou červené fáborky.
Přechází se frekventovaná silnice, dbejte prosím své bezpečnosti.
Parkování autobusů prosím hlašte předem na email petrcernoch72(zavináč)seznam.cz.
Suchá varianta
Parkování na shromaždišti dle pokynů pořadatelů.
Občerstvení:V cíli bude k dispozici šťáva, v centru pak občerstvení - plumlovské domácí buchty, maso z grilu, klobásy a uzená žebra, párky v rohlíku, vařená kukuřice, místně proslulé vynikající rizoto.
Standardní nápojové menu.
Vyčítání SI čipů:V centru závodu.
WC, mytí:V centru závodu budky TOITOI, mytí omezeně v lavorech.
Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2016.
Protesty:Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Poštovní adresa: Ladislav Grepl, Vrchlického 34, Konice, 798 52
Jury:Jiří Otrusina (JPV), Antonín Věžník (ADA), Evžen Pekárek (TZL)
Upozornění:Závodníci startují na vlastní nebezpečí; bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu; následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Pokyny krátká trať

Prezentace:V centru závodu 8:30 – 9:30
Start 00:10:00
Start 1DH10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C
Start 2HDR (normální trať bez smajlíků), P, T
V kategorii HDR je startovní čas 0-30 vyhrazen pro rodiče, kteří běží posléze svůj vlastní závod. Buďte prosím ohleduplní a vy, kteří nespěcháte, pusťte závoďáky před sebe. Děkujeme.
Vzdálenosti:Centrum - start1 - 1400m. Cesta na start1 bude značena modrobílými fáborky.
Centrum - start2 - 200m. Cesta na start2 bude značena zelenobílými fáborky.
Centrum - cíl 0m
Systém závodu:Intervalový start.
Kategorie HDR, P a T start kdykoliv do startu posledního závodníka.
Kategorie DH10N mají "smajlíky".
Časový limit:90 minut pro všechny kategorie
Mapa:Huťský potok, 1:10 000, ek. 5m, ISOM 2000, formát A4, v roce 2014 mapovali Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart, revize 8/2016 Ladislav Grepl.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.
Mapy se nebudou v cíli odevzdávat, dodržujte prosím fair play, děkujeme.
Zvláštní mapové značky:
  zelený křížek - vývrat
  černý křížek - jiný objekt
  zelené kolečko - výrazný strom
Popisy kontrol:Piktogramy jsou k dispozici v centru závodu formou samoobsluhy.
Terén:Mírně zvlněný, hustá síť cest,střídání velmi dobře průběžného lesa s hustníkovými pasážemi, množství melioračních rýh a vodotečí.
Vyhlášení výsledků:Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 14:00. Vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci všech kategorií kromě HDR (spolu s DH10N dostanou odměnu všichni v cíli) a P/T (tyto kategorie nebudou vyhlášeny).
Klasifikace závodu:Jednorázový závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem, rankingový závod s koeficientem 1.00
Program:
8:30-9:30prezentace
10:00start 00
14:00předpokládané vyhlášení výsledků
Funkcionáři závodu:
ředitel závoduJaromír Kubeš
hlavní rozhodčíLadislav Grepl (R2)
stavitel tratíKarel Otruba (R3)

Pokyny štafety

Soupisky:Vyplněním v systému ORIS. Nejpozději do pátku 2. 9. 2015 do 20:00 hod.
Opravit soupisky lze v den závodu na prezentaci od 13:00 do 15:00 hod a to pouze ve výjimečných případech.
Prezentace:V centru závodu 8:30 - 9:30 hod.
Startovní čísla:Budou vydávána na prezentaci, startovní čísla po závodě se odevzdávají v cíli.
První úsek má modré číslo, druhý zelené číslo a třetí opět modré (číslo převezme od prvního úseku).
Start 00:15:30 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií):
00: H15-99
05: DH12
10: D15-99
15: D14, H14, MIX
Vzdálenosti:Centrum - start: 0m
Centrum - cíl: 0m
Časový limit:150 minut pro všechny kategorie.
Mapa:Skelná huť, 1:10 000, ek. 5m, ISOM 2000, formát A4, v roce 2014 mapovali Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart, revize 8/2016 Ladislav Grepl.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.
Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru.
Zvláštní mapové značky:
  zelený křížek - vývrat
  černý křížek - jiný objekt
  zelené kolečko - výrazný strom
Popisy kontrol:Popisy kontrol budou pouze na mapách.
Průběh závodu:Závodníci 1.úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 3 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace. Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předá dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip.
Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety lomeno číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Od veřejné kontroly nevede povinný úsek, závodníci rovnou vbíhají do závěrečné části trati, která jim podle výkonnosti zabere cca 5-10 minut.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová jednotka je umístěna až za cílovou čarovou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.
Ukázka předávky proběhne v 15:15.
Terén:Mírně zvlněný, hustá síť cest,střídání velmi dobře průběžného lesa s hustníkovými pasážemi, množství melioračních rýh a vodotečí.
Systém ražení:Elektronické, Sportident. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Vyčítání SI čipů:V centru závodu.
Vyhlášení výsledků:Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 17:30, odměněni budou všichni medailisté ve všech kategoriích.
Funkcionáři závodu:
ředitel závoduJaromír Kubeš
hlavní rozhodčíLadislav Grepl (R2)
stavitel tratíMarek Otruba